Otomasyon Sistemleri

plc nedir nasıl çalışır

PLC Nedir? İşlevleri ve Çalışma Prensibi Hakkında Kapsamlı Bir Bakış

Giriş

PLC’ler (Programmable Logic Controller), endüstriyel otomasyon sistemlerinin vazgeçilmez bir bileşenidir. Bu bölümde, PLC’lerin ne olduğunu ve neden bu kadar önemli olduklarını keşfedeceğiz. Ayrıca, “PLC Nedir, Nasıl Çalışır?” başlıklı bu blog yazısının içeriği hakkında da genel bir özet sunacağız. PLC’ler, giriş sinyallerini algılar, işler ve çıkış sinyallerini kontrol eder. Bu temel işlevleri sayesinde fabrikalarda, enerji sistemlerinde, otomotiv endüstrisinde ve daha birçok alanda yaygın olarak kullanılır. PLC’ler, işlem süreçlerini optimize etmek, verimliliği artırmak ve hataları en aza indirmek için programlanabilir ve esnek bir yapı sunar. Dolayısıyla, bu blog yazısı size PLC’lerin temel işleyişi hakkında daha iyi bir anlayış kazandıracak ve endüstriyel otomasyonun önemini vurgulayacaktır. Hazır olun, PLC dünyasına adım atıyoruz!

PLC’nin Temel İşlevleri

PLC’lerin temel işlevleri, endüstriyel otomasyon sistemlerinin başarılı bir şekilde çalışmasını sağlamaktır. Bu bölümde, PLC’lerin temel işlevlerini daha ayrıntılı bir şekilde ele alacağız. PLC’ler, giriş sinyallerini algılar, işler ve çıkış sinyallerini kontrol eder. Giriş sinyalleri, sensörler veya diğer cihazlar aracılığıyla elde edilen bilgilerdir. PLC, bu giriş sinyallerini okur, işler ve programlanmış mantıksal işlemlerle karşılaştırır.

PLC’nin temel işlevleri şunları içerir:

 1. Giriş Sinyallerini Algılama ve İşleme: PLC, dijital veya analog sensörler aracılığıyla gelen giriş sinyallerini algılar. Bu sinyaller, düğmeler, anahtarlar, ısı sensörleri, basınç sensörleri gibi çeşitli cihazlarla ilişkilendirilebilir. PLC, bu giriş sinyallerini okur ve programlama talimatlarına göre işler.

 2. Mantıksal İşlemler: PLC, programlama dili yardımıyla belirli mantıksal işlemler gerçekleştirir. Bu işlemler, giriş sinyallerini karşılaştırmak, koşullar belirlemek, mantıksal operasyonlar yapmak ve çıkış sinyallerini belirlemek gibi adımları içerir. Mantıksal işlemler, programlanabilir kontrolörün doğru tepkileri verebilmesi için programlama sürecinin önemli bir parçasıdır.

 3. Çıkış Sinyallerini Kontrol Etme ve Yönlendirme: PLC, belirli mantıksal işlemlerin sonucunda çıkış sinyallerini kontrol eder. Bu çıkış sinyalleri, motorlar, valfler, ışıklar, aktüatörler gibi çeşitli cihazlara yönlendirilebilir. PLC, programlama talimatlarına uygun olarak çıkış sinyallerini aktive eder veya devre dışı bırakır.

PLC’nin temel işlevleri, endüstriyel otomasyonun güçlü bir temelini oluşturur. Bu işlevler sayesinde, karmaşık üretim süreçlerini otomatikleştirebilir, hataları izleyebilir ve verimliliği artırabilirsiniz. Bir sonraki bölümde, PLC’nin yapısını daha ayrıntılı bir şekilde ele alacağız.

PLC’nin Yapısı

PLC’lerin yapıları, karmaşık endüstriyel otomasyon sistemlerini yönetmek için tasarlanmıştır. Bu bölümde, PLC’nin temel donanım bileşenlerini ele alacağız ve nasıl çalıştıklarını anlatacağız.

PLC’nin temel yapıları şunları içerir:

 1. Merkezi İşlem Birimi (CPU): PLC’nin beyin olarak adlandırılan bölümüdür. CPU, programı çalıştırır, giriş sinyallerini işler, mantıksal operasyonları gerçekleştirir ve çıkış sinyallerini kontrol eder. Programın yürütülmesi, CPU’nun hızı ve işlem gücüne bağlıdır.

 2. Hafıza Birimi: PLC, programlama talimatlarını, verileri ve geçici depolama için hafıza birimine sahiptir. Programlama talimatları, mantıksal işlemleri gerçekleştirmek için kullanılırken, veriler, geçici veya kalıcı olarak depolanabilir. Hafıza birimi, programın çalışması için gereken veri ve talimatları saklar.

 3. Giriş/Çıkış Birimleri (I/O Birimleri): PLC, dış dünyayla iletişim kurmak için giriş ve çıkış birimlerine sahiptir. Giriş birimleri, sensörlerden gelen sinyalleri alır ve CPU’ya iletilmesi için işler. Çıkış birimleri ise CPU’nun çıkış sinyallerini kontrol ederek, ilgili cihazları etkinleştirir veya devre dışı bırakır. Giriş/çıkış birimleri, dijital veya analog sinyalleri işleyebilir.

 4. İletişim Modülleri ve Diğer Bileşenler: PLC’ler genellikle endüstriyel ağlara bağlanabilir. Bu nedenle, iletişim modülleri, Ethernet, Profibus, Modbus gibi protokoller aracılığıyla diğer cihazlarla haberleşmek için kullanılır. PLC ayrıca diğer bileşenler içerebilir, örneğin analog modüller, haberleşme kartları, ekranlar vb.

PLC’nin yapısı, programlama ve kontrol süreçlerini optimize etmek için tasarlanmıştır. Donanım bileşenlerinin uyumlu çalışması, endüstriyel otomasyon sistemlerinin güvenilir ve etkin bir şekilde çalışmasını sağlar. Bir sonraki bölümde, farklı PLC programlama dillerini ele alacağız.

PLC Programlama Dilleri

PLC’lerin programlanması, özel programlama dilleri kullanılarak gerçekleştirilir. Bu bölümde, farklı PLC programlama dillerini inceleyeceğiz ve nasıl çalıştıklarını anlatacağız.

PLC programlama dilleri arasında şunlar bulunur:

 1. Ladder Diyagramı (LD): Bu dil, elektrik devrelerini sembolik bir şekilde temsil eden çizimlere dayanır. Kontaklar, bobinler, röleler gibi elemanlar ve mantıksal işlemler bu diyagramda sembolik olarak gösterilir. Elemanlar arasındaki bağlantılar ve mantıksal işlemler okunabilir bir grafik şeklinde ifade edilir.

 2. Yapılandırılmış Metin (ST): Bu dil, genel programlama dillerine benzer bir şekilde metin tabanlıdır. Yapılandırılmış metin, daha karmaşık programlama mantığı gerektiren durumlar için kullanılır. Değişkenler, ifadeler, döngüler ve koşullar kullanılarak programlar yazılır.

 3. Yapılandırılmış Liste (IL): Yapılandırılmış liste, temel düzeyde makine koduna benzeyen bir programlama dili olarak kullanılır. Bu dil, çeşitli işlem adımlarını ardışık olarak ifade etmek için kullanılır. İşlem adımları, spesifik komutlar ve parametrelerle birlikte verilir.

 4. Fonksiyon Blok Diyagramı (FBD): Bu dil, grafiksel blokların kullanıldığı bir programlama yaklaşımıdır. Bloklar, mantıksal işlemleri, matematiksel hesaplamaları ve diğer işlemleri temsil eder. Bloklar, girişler, çıktılar ve içsel bağlantılarla birbirine bağlanır.

Her PLC programlama dili, farklı programlama becerilerine sahip mühendislerin ihtiyaçlarına yönelik tasarlanmıştır. Seçilen dil, projenin karmaşıklığına, programcının deneyimine ve gereksinimlere bağlı olarak değişebilir. PLC programlama dilleri arasında geçiş yapmak mümkün olmakla birlikte, her dilin kendi avantajları ve kullanım senaryoları vardır.

PLC programlama dilleri, endüstriyel otomasyon sistemlerinin esnekliğini artırır ve programlama sürecini kolaylaştırır. Bir sonraki bölümde, PLC programlama adımlarını ele alacağız.

PLC Programlama Adımları

PLC programlama süreci, programın doğru şekilde çalışmasını sağlamak için belirli adımları takip etmeyi gerektirir. Bu bölümde, PLC programlama adımlarını inceleyeceğiz ve nasıl uygulanacakları hakkında bilgi vereceğiz.

PLC programlama adımları aşağıdaki gibi olabilir:

 1. İşlevsel Tasarım: PLC programının işlevsel tasarımı, sistem gereksinimlerinin analizini içerir. Bu adımda, hangi işlevlerin yerine getirileceği, giriş/çıkışların belirlenmesi ve mantıksal akışın tasarlanması gibi konular ele alınır. Bu adımda, genel bir planlama yapılır ve sistemin temel işlevleri tanımlanır.

 2. Mantıksal Programlama: İşlevsel tasarımın ardından, programlama dili seçilerek mantıksal programlama gerçekleştirilir. PLC programlama dilleri kullanılarak, giriş sinyallerinin işleme alınması, mantıksal operasyonların gerçekleştirilmesi ve çıkış sinyallerinin kontrol edilmesi sağlanır. Bu adımda, programlama diline uygun olarak program kodları yazılır.

 3. Veri Tipleri ve Değişkenlerin Tanımlanması: Programın doğru çalışabilmesi için değişkenlerin ve veri tiplerinin doğru bir şekilde tanımlanması önemlidir. Değişkenler, giriş sinyalleri, çıkış sinyalleri veya ara değerler gibi verileri saklamak için kullanılır. Veri tipleri, değişkenlerin hangi tür verileri tutabileceğini belirler. Örneğin, sayısal veriler, metin verileri veya zaman damgaları gibi farklı veri tipleri kullanılabilir.

 4. Programlama Talimatları ve İşlem Adımları: PLC programı, programlama talimatları ve işlem adımları kullanılarak oluşturulur. Programlama talimatları, giriş sinyallerini kontrol etmek, mantıksal işlemleri gerçekleştirmek, çıkış sinyallerini yönlendirmek gibi işlemleri tanımlar. Bu adımda, programlama dili tarafından sağlanan talimatları kullanarak program adımları yazılır.

PLC programlama sürecinde, işlevsel tasarım, mantıksal programlama, değişken tanımlama ve programlama talimatları kullanma gibi adımlar önemlidir. Bu adımların doğru bir şekilde takip edilmesi, programın hatasız çalışmasını sağlar ve sistemin beklenen şekilde çalışmasını sağlar. Bir sonraki bölümde, PLC programlama yazılımlarını ele alacağız.

PLC Programlama Yazılımları

PLC programlama süreci, programlama yazılımları kullanılarak gerçekleştirilir. Bu bölümde, PLC programlama yazılımlarının önemini ve seçeneklerini inceleyeceğiz.

PLC programlama yazılımları, aşağıdaki gibi özelliklere sahip olabilir:

 1. Programlama Arayüzü: Programlama yazılımları, kullanıcı dostu bir arayüz sunar. Bu arayüz, programın kolayca oluşturulmasını, düzenlenmesini ve görsel olarak takip edilmesini sağlar. Grafiksel bir arayüz, blok diyagramları veya merdiven diyagramları gibi programlama dillerine dayalı olarak sunulabilir.

 2. Entegre Geliştirme Ortamı (IDE): PLC programlama yazılımları, entegre bir geliştirme ortamı sunar. Bu, programın oluşturulması, derlenmesi, hata ayıklanması ve simülasyonunun yapılması gibi işlemlerin tek bir yerden gerçekleştirilmesini sağlar. IDE, programcılara verimli bir şekilde çalışmalarını sağlar.

 3. Yazılım Uyumluluğu: Programlama yazılımları, farklı PLC markaları ve modelleriyle uyumlu olmalıdır. Özellikle endüstriyel otomasyon alanında, farklı PLC üreticileri arasında çeşitlilik vardır. Yazılımın birden çok PLC platformuyla çalışabilmesi, geniş bir kullanıcı tabanına hitap etmesini sağlar.

 4. Simülasyon ve Hata Ayıklama: Programlama yazılımları, simülasyon özellikleri ve hata ayıklama araçları sunar. Bu, programın gerçek donanım üzerinde çalıştırılmadan önce sanal bir ortamda test edilmesini sağlar. Hata ayıklama araçları ise programdaki hataların bulunmasını ve düzeltilmesini kolaylaştırır.

PLC programlama yazılımları, genellikle ücretsiz ve ticari olmak üzere farklı seçeneklere sahiptir. Ücretsiz yazılımlar, sınırlı özelliklere sahip olabilirken, ticari yazılımlar daha gelişmiş özellikler ve destek sunar. Programlama yazılımı seçimi, proje gereksinimlerine, kullanıcı deneyimine ve bütçeye bağlı olarak yapılabilir.

Popüler PLC programlama yazılımları arasında Siemens STEP 7, Allen-Bradley RSLogix, Schneider Electric Unity Pro, Mitsubishi GX Works gibi markalara özgü yazılımlar bulunur. Ayrıca, açık kaynaklı PLC programlama yazılımları da mevcuttur ve kullanıcıların ihtiyaçlarına göre özelleştirilebilir.

PLC programlama yazılımları, programcıların PLC sistemlerini etkin bir şekilde programlamasını sağlar. İş

PLC Uygulamaları

PLC’ler, endüstriyel otomasyon sistemlerinde geniş bir kullanım alanına sahiptir. Bu bölümde, PLC’lerin kullanım alanlarına ve uygulamalarına değineceğiz.

PLC’lerin yaygın kullanım alanları şunlardır:

 1. Fabrika Otomasyonu: PLC’ler, üretim hatlarının kontrolünü sağlamak için fabrika otomasyonunda sıkça kullanılır. Sensörlerden gelen verileri işleyerek, motorları, konveyörleri, robotları ve diğer endüstriyel makineleri kontrol eder. PLC’ler, üretim süreçlerini optimize ederek verimliliği artırır ve üretim hatalarını en aza indirir.

 2. Enerji Yönetimi Sistemleri: Elektrik dağıtımı, enerji izleme ve kontrol sistemleri gibi enerji yönetimi uygulamalarında da PLC’ler yaygın olarak kullanılır. PLC’ler, enerji tüketimini izler, enerji verimliliğini optimize eder ve enerji kaynaklarının etkin bir şekilde kullanılmasını sağlar.

 3. Su ve Atık Su İşleme: Su ve atık su tesislerinde, PLC’ler su pompalarının, valflerin ve filtreleme sistemlerinin kontrolünü sağlar. PLC’ler, su akışını izler, kimyasal enjeksiyonu yönetir ve su kalitesini kontrol eder. Bu sayede, su ve atık su işleme süreçleri daha verimli ve güvenilir bir şekilde gerçekleştirilir.

 4. Otomotiv Endüstrisi: Otomotiv üretimi, karmaşık ve hızlı süreçler içerir. PLC’ler, otomotiv endüstrisinde üretim hatlarının kontrolü ve montaj süreçlerinin yönetimi için kullanılır. Motor montajı, boya atölyeleri, robotik kolların kontrolü gibi birçok otomotiv uygulamasında PLC’ler kritik bir rol oynar.

PLC’lerin avantajları şunları içerir:

 • Programlanabilir ve esnek olmaları, farklı uygulamalara uyum sağlar.
 • Hızlı tepki süresi ve kesintisiz çalışma sağlar.
 • Verimlilik ve üretkenlik artışı sağlar.
 • Hata tespiti ve hata ayıklama kolaylığı sunar.
 • İşletme maliyetlerini azaltır ve iş güvenliğini iyileştirir.

PLC’lerin endüstriyel otomasyon sistemlerindeki yaygın kullanımı, üretim verimliliğini artırırken kaliteyi ve güvenliği de iyileştirir. PLC’ler, süreçlerin otomatikleştirilmesi, verilerin toplanması ve analiz edilmesi için güçlü bir araç sağlar. Gelecekte PLC’lerin daha da önem

Özet ve Sonuç

Bu blog yazısında, PLC’lerin ne olduğunu, nasıl çalıştığını ve endüstriyel otomasyon sistemlerindeki önemini ele aldık. İşte bu blog yazısının ana hatları:

 • Giriş bölümünde, PLC’lerin tanımını yaptık ve bu blog yazısının içeriği hakkında genel bir özet sunduk.

 • PLC’nin temel işlevlerini incelediğimiz ikinci bölümde, giriş sinyallerini algılama ve işleme, çıkış sinyallerini kontrol etme ve yönlendirme gibi temel işlevlerine değindik.

 • PLC’nin yapısını ele aldığımız üçüncü bölümde, merkezi işlem birimi (CPU), hafıza birimi, giriş/çıkış birimleri (I/O birimleri) ve iletişim modülleri gibi donanım bileşenlerini açıkladık.

 • PLC programlama dillerini incelediğimiz dördüncü bölümde, ladder diyagramı (LD), yapılandırılmış metin (ST), yapılandırılmış liste (IL) ve fonksiyon blok diyagramı (FBD) gibi programlama dillerini tanımladık.

 • PLC programlama adımlarını ele aldığımız beşinci bölümde, işlevsel tasarım, mantıksal programlama, veri tipleri ve değişkenlerin tanımlanması gibi adımları açıkladık.

 • PLC programlama yazılımlarını incelediğimiz altıncı bölümde, programlama arayüzü, entegre geliştirme ortamı (IDE), yazılım uyumluluğu ve simülasyon gibi önemli özelliklerini vurguladık.

 • Yedinci bölümde, PLC’lerin fabrika otomasyonu, enerji yönetimi sistemleri, su ve atık su işleme, otomotiv endüstrisi gibi çeşitli uygulama alanlarını ele aldık.

Sonuç olarak, PLC’ler endüstriyel otomasyonun önemli bir unsuru olarak karşımıza çıkar. PLC’lerin esnek, güvenilir ve programlanabilir yapısı, endüstriyel süreçlerin kontrolünde etkin bir rol oynar. PLC’lerin kullanımı, üretim verimliliğini artırırken hataları en aza indirir ve sistemleri daha verimli hale getirir. Gelecekte PLC’lerin daha da gelişeceği ve endüstriyel otomasyonun öneminin artacağı öngörülmektedir.

Bu blog yazısı, PLC’lerin temel işlevleri, programlama dilleri, adımları ve uygulamaları hakkında bir genel bakış sağlamaktadır. PLC’lerle ilgili daha derinlemesine bilgi edinmek isterseniz, ilgili dokümantasyonları ve kaynakları araştır

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu