Web Tasarım Hizmetlerim

akış diyagramı nedir ne işe yarar

Akış Diyagramı Nedir, Ne İşe Yarar? İş Hayatında ve Günlük Yaşamda Kullanımı, Yapımı ve Örnekleri

Giriş

Akış diyagramı, iş hayatında ve günlük yaşamda oldukça yaygın olarak kullanılan bir kavramdır. Bu kavram, bir işin, bir projenin veya bir sürecin adım adım gösterilmesini sağlayan bir görsel araçtır. Akış diyagramları, işletmelerde, eğitim kurumlarında, yazılım şirketlerinde, mühendislik firmalarında ve daha birçok alanda kullanılır.

Bu blog yazısı, akış diyagramı kavramı hakkında bilgi vermek, tarihçesi, farklı türleri, yapımı, örnekleri ve faydaları hakkında detaylı bilgi sağlamak için hazırlanmıştır. Amacımız, okuyuculara akış diyagramlarının ne olduğunu, ne işe yaradığını ve nasıl kullanılabileceğini anlatmaktır.

Akış Diyagramlarının Tarihi

Akış diyagramları, ilk olarak 1921 yılında Frank Gilbreth tarafından geliştirilmiştir. Gilbreth, “therbligs” adını verdiği bir çalışma yöntemi ile iş hareketlerini ayrıntılı olarak incelemiş ve bu yöntemin sonucunda akış diyagramlarına ilişkin ilk örnekleri ortaya çıkarmıştır. Daha sonra, 1930’larda, L.H. Cooke adlı bir mühendis, akış diyagramlarına “proses çizelgesi” adını vermiştir.

Akış diyagramları, özellikle işletme yönetiminde ve endüstri mühendisliği alanında kullanılmaya başlanmıştır. İlk zamanlarda, el çizimi ile yapılan akış diyagramları, günümüzde ise bilgisayar yazılımları kullanılarak daha profesyonel ve kolayca oluşturulmaktadır.

Akış diyagramlarına ilişkin tarihi gelişmeler sadece bu kadarla sınırlı değil. Günümüzde, bu yöntemlerin birçok farklı uygulaması bulunmaktadır. Akış diyagramları, işletmelerin süreçlerini iyileştirmek ve verimliliklerini artırmak için kullanılan etkili bir araçtır.

Akış Diyagramı Türleri

Akış diyagramları, farklı amaçlar için tasarlanmış çeşitli tiplerde olabilir. En yaygın kullanılan akış diyagramı türleri şunlardır:

 • Süreç Akış Diyagramı (Process Flow Diagram): Bir işlemin veya sürecin adım adım gösterilmesini sağlayan bir diyagram türüdür. Bu tür diyagramlar, süreçlerin analizi, geliştirilmesi ve kontrolü için kullanılır.

 • Yapısal Akış Diyagramı (Structured Flowchart): Bir projenin, bir programın veya bir organizasyonun yapısını ve işleyişini gösteren bir diyagram türüdür. Bu tür diyagramlar, organizasyonel yapıların analizi ve geliştirilmesi için kullanılır.

 • Veri Akış Diyagramı (Data Flow Diagram): Bir sistemin veya işlemin veri akışını gösteren bir diyagram türüdür. Bu tür diyagramlar, bir sistemin tasarımı ve analizi için kullanılır.

 • Kontrol Akış Diyagramı (Control Flow Diagram): Bir programın veya işlemin kontrol akışını gösteren bir diyagram türüdür. Bu tür diyagramlar, bir programın analizi, geliştirilmesi ve test edilmesi için kullanılır.

Her bir akış diyagramı türü, farklı bir amaca yönelik olarak tasarlanmıştır. Bu nedenle, bir projenin veya sürecin doğru şekilde analiz edilebilmesi için doğru akış diyagramı türünün seçilmesi önemlidir.

Akış Diyagramı Yapımı

Akış diyagramı yapımı, genellikle belirli bir sürecin veya projenin adım adım gösterilmesini sağlayacak şekilde tasarlanır. Akış diyagramları, işlemlerin, kararların ve veri akışlarının nasıl gerçekleştiğini göstermek için kullanılır.

Bir akış diyagramı oluşturmak için aşağıdaki adımlar takip edilebilir:

 1. İşlemin veya sürecin tanımlanması: Akış diyagramı oluşturulacak işlem veya sürecin tam olarak tanımlanması gerekmektedir.

 2. İşlemin veya sürecin adım adım gösterilmesi: İşlemin veya sürecin her adımı, simgeler veya şekiller kullanılarak gösterilir.

 3. Karar aşamalarının eklenmesi: Karar aşamaları, elips veya diğer şekiller kullanılarak gösterilir. Bu aşamalar, işlemlerin veya süreçlerin farklı yollar takip edebileceği durumlar için kullanılır.

 4. Veri akışlarının eklenmesi: Veri akışları, işlemlerin veya süreçlerin nasıl çalıştığını daha iyi anlamak için gösterilir.

 5. Akış diyagramının kontrol edilmesi: Akış diyagramı tamamlandıktan sonra, doğru olup olmadığının kontrol edilmesi gerekmektedir.

Akış diyagramı oluşturma işlemi, el çizimi veya bilgisayar yazılımları kullanılarak gerçekleştirilebilir. Bilgisayar yazılımları, daha profesyonel ve düzenli görünümlü akış diyagramları oluşturmak için özellikle faydalıdır.

Akış Diyagramlarına Örnekler

Akış diyagramları, birçok farklı alanda kullanılan etkili bir görsel araçtır. İşletmeler, eğitim kurumları, yazılım şirketleri ve daha birçok alanda akış diyagramları kullanılır. İşte akış diyagramlarının örnekleri:

 • İşletmelerde, süreç akış diyagramları iş süreçlerinin analizi, geliştirilmesi ve kontrolü için kullanılır. Bir işletmenin müşteri hizmetleri sürecini gösteren bir akış diyagramı örneği, müşteri şikayetleri aldıktan sonra yapılan işlemleri adım adım gösterir.

 • Eğitim kurumları, öğrenci kayıt sürecini göstermek için veri akış diyagramları kullanır. Bu diyagramlar, öğrenci bilgilerinin nasıl işlendiğini ve kaydedildiğini gösterir.

 • Yazılım şirketleri, bir programın kontrol akışını göstermek için kontrol akış diyagramları kullanır. Bu diyagramlar, programlama hatalarını bulmak ve düzeltmek için kullanılır.

 • Mühendislik firmaları, bir ürünün tasarım sürecini göstermek için yapısal akış diyagramları kullanır. Bu diyagramlar, bir ürünün nasıl tasarlandığını ve geliştirildiğini gösterir.

Akış diyagramları, herhangi bir işlemin veya sürecin nasıl gerçekleştirildiğini açıklamak için kullanılabilir. Doğru şekilde hazırlanmış bir akış diyagramı, bir işlemin veya sürecin nasıl işlediğini daha iyi anlamamızı sağlar.

Akış Diyagramlarının Faydaları

Akış diyagramları, birçok faydası olan etkili bir görsel araçtır. İş hayatında ve günlük yaşamda kullanıldığında, akış diyagramları şu faydaları sağlar:

 • İş süreçlerini daha iyi anlamak: Akış diyagramları, bir iş sürecinin nasıl işlediğini gösterir ve sürecin her adımını adım adım açıklar. Bu sayede, iş sürecinin daha iyi anlaşılması ve analiz edilmesi sağlanır.

 • Verimliliği artırmak: Akış diyagramları, bir iş sürecindeki gereksiz adımları veya aksamaları ortaya çıkarır. Bu sayede, sürecin daha verimli hale getirilmesi için gerekli değişiklikler yapılabilir.

 • Karar verme sürecini hızlandırmak: Akış diyagramları, bir karar verme sürecinde karar verme aşamalarının görsel olarak gösterilmesini sağlar. Bu sayede, karar verme sürecinin hızlandırılması ve daha iyi sonuçlar elde edilmesi mümkün olur.

 • İletişimi kolaylaştırmak: Akış diyagramları, bir iş sürecinin veya projenin diğer kişilere nasıl açıklanacağını daha kolay hale getirir. Görsel bir araç olarak, akış diyagramları, iş sürecini daha iyi anlatmamıza yardımcı olur.

 • Süreçlerin izlenmesini kolaylaştırmak: Akış diyagramları, bir iş sürecinin veya projenin adım adım izlenmesini sağlar. Bu sayede, sürecin nerede olduğunu görmek ve gerekli değişiklikleri yapmak daha kolay hale gelir.

Akış diyagramları, bir işletmenin veya organizasyonun daha verimli hale getirilmesinde etkili bir araçtır. Doğru şekilde kullanıldığında, akış diyagramları, iş süreçlerinin ve projelerin daha iyi anlaşılmasını ve yönetilmesini sağlar.

Akış Diyagramlarına İlişkin İpuçları ve Püf Noktaları

Akış diyagramları, doğru şekilde kullanıldığında çok faydalı olabilir. Ancak, akış diyagramı hazırlarken dikkat edilmesi gereken bazı ipuçları ve püf noktaları vardır. İşte akış diyagramları hazırlarken dikkat edilmesi gerekenler:

 • Sade ve anlaşılır olun: Akış diyagramlarını mümkün olduğunca sade ve anlaşılır hale getirmek önemlidir. Fazla karmaşık veya ayrıntılı diyagramlar, süreci daha zor hale getirebilir.

 • İşlem ve karar aşamalarını belirleyin: Akış diyagramları, işlem ve karar aşamalarını gösterir. Bu nedenle, işlemlerin ve kararların doğru şekilde belirlenmesi ve gösterilmesi önemlidir.

 • Simge ve şekilleri doğru kullanın: Akış diyagramları, simge ve şekiller kullanılarak gösterilir. Bu simge ve şekillerin doğru şekilde kullanılması, diyagramın daha anlaşılır hale gelmesini sağlar.

 • Açıklamaları ekleyin: Akış diyagramlarında, simge ve şekillerin yanı sıra açıklamalar da eklenmelidir. Bu açıklamalar, diyagramın daha iyi anlaşılmasını sağlar.

 • Renkleri ve şekilleri kullanın: Akış diyagramları, renkler ve şekiller kullanılarak daha çekici hale getirilebilir. Bu, diyagramın daha iyi anlaşılmasına yardımcı olur.

 • Doğru yazılımı kullanın: Akış diyagramları, el çizimi veya bilgisayar yazılımları kullanılarak hazırlanabilir. Bilgisayar yazılımları, daha profesyonel ve düzenli görünümlü diyagramlar oluşturmak için özellikle faydalıdır.

Akış diyagramları, iş hayatında ve günlük yaşamda çok faydalı bir araçtır. Ancak, doğru şekilde hazırlanmaları ve kullanılmaları önemlidir. Yukarıdaki ipuçları ve püf noktaları, akış diyagramları hazırlarken dikkat edilmesi gereken bazı önemli faktörlerdir.

Sonuç

Akış diyagramları, bir iş sürecinin veya projenin adım adım nasıl gerçekleştiğini göstermek için kullanılan etkili bir görsel araçtır. Akış diyagramları, iş süreçlerini daha iyi anlamamızı, verimliliği artırmamızı, karar verme sürecini hızlandırmamızı, iletişimi kolaylaştırmamızı ve süreçleri daha iyi izlememizi sağlar.

Akış diyagramları, farklı tiplerde olabilir ve birçok alanda kullanılır. İşletmeler, eğitim kurumları, yazılım şirketleri ve mühendislik firmaları, akış diyagramlarını iş süreçlerini veya projeleri göstermek için kullanırlar.

Akış diyagramları hazırlarken, sade ve anlaşılır olunması, işlem ve karar aşamalarının doğru belirlenmesi, simge ve şekillerin doğru kullanılması, açıklamaların eklenmesi, renklerin ve şekillerin kullanılması ve doğru yazılımın kullanılması önemlidir.

Akış diyagramları, bir iş sürecinin veya projenin analiz edilmesi ve daha verimli hale getirilmesi için çok faydalıdır. İş hayatında ve günlük yaşamda kullanıldığında, akış diyagramları, daha iyi kararlar vermemize ve daha başarılı sonuçlar elde etmemize yardımcı olur.

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu